Beleidsplan

Beleidsplan Stichting Bliss Shine For Cancer

Het onbezoldigde hoofdbestuur bestaat uit:

Verkrijgen van inkomsten:

  • Subsidies en donaties en sponsorinkomsten
  • Het geen de stichting door erfstelling, legaat, schenkingen of op enigerlei andere wijze verkrijgt
  • De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van evenementen en andere activiteiten voor patiënten en hun familie een naasten.

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid binnen Stichting Bliss Shine For Cancer is als volgt geregeld::

  • De stichting heeft uitdrukkelijk geen winstoogmerk.
  • Bestuurders genieten geen beloning voor hun werkzaamheden
  • Bestuurders hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
  • Wij geven een transparant inzicht in onze werkzaamheden, inkomsten en uitgaven via onze website.
  • Stichting Bliss Shine For Cancer heeft geen personeel in loondienst.

Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar stelt de penningmeester een balans, staat van baten en lasten en een toelichting op, welke aan het bestuur worden aangeboden.


Gegevens van Stichting Bliss Shine For Cancer

van Dijkerf 9

3907 MC, Veenendaal

06 - 39729326

KVK: 70162166

RSIN: 58168868

Bank: NL07 BUNQ 2205 5710 01

TNV: St. Bliss Shine For Cancer

BIC: BUNQNL2A

Gegevens van Stichting Bliss Shine For Cancer

van Dijkerf 9

3907 MC, Veenendaal

06 - 39729326

RSIN: 58168868

KVK: 70162166

Bank: NL07 BUNQ 2205 5710 01

TNV: St. Bliss Shine For Cancer

BIC: BUNQNL2A