Nalatenschap

Zet ons in je testament

Veel mensen geven aan goede doelen door geld over te maken of iets in een collectebus te doen.
Ook na je overlijden kun je een goed doel steunen. Je bent er misschien helemaal niet mee bezig,
maar het kan fijn zijn hier even bij stil te staan.

In een testament leg je vast wat er met je nalatenschap gebeurt.

Hoe kan je een goed doel, zoals Stichting Bliss Shine For Cancer, helpen?

Je kan dat op twee manieren doen: door een bedrag te schenken aan het goede doel of door het goede doel op te nemen in je testament.

ERFGENAAM

Wij weven baten en schulden. Wij aanvaarden het nalatenschap ‘beneficiair’.

Daardoor zijn wij niet met ons eigen vermogen aansprakelijk voor eventuele schulden.

LEGAAT

Een legaat bestaat uit een geldbedrag, een effectenportefeuille of een voorwerp.

Wil je ons een legaat geven, dan moet je dit vastleggen in je testament. Wij zijn dan legataris.

Schenken: Omdat Stichting Bliss Shine For Cancer een ANBI-organisatie is, mag je zoveel schenken als je wilt.  ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Door die status is  er geen schenkbelasting verschuldigd. Voordeel van schenken is dat je nog plezier beleeft aan het feit dat je iets goed doet voor Stichting Bliss Shine For Cancer en er minder vermogen is in box 3.

ANBI

Omdat wij de ANBI-status hebben, betalen wij geen belasting over schenkingen of erfenissen die wij krijgen. Op de website van de Belastingdienst vind je ons tussen alle goedgekeurde ANBI’s.

Denkt je erover om aan ons na te laten? Of wilt je Bliss Shine For Cancer benoemen als erfgenaam?
Neemt u dan contact op met
Alja Köhnen, op 06-19504596 of per e-mail: info@blissshineforcancer.nl

Het mooie is dat je schenking volledig ten goede komt aan de activiteiten van onze stichting.

De belastingdienst heeft ons namelijk erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
En daardoor hoeft Bliss Shine For Cancer geen erfbelasting te betalen.